TV& VIDEO

cải thiện các

TP.HCM hạn chế gia tăng “điểm đen” về tai nạn giao thông

TP.HCM hạn chế gia tăng “điểm đen” về tai nạn giao thông

VTV.vn - Căn cứ các điều kiện chủ quan và khách quan, TP.HCM đã xác định nguyên nhân để có thể điều chỉnh, cải thiện tình hình, hạn chế gia tăng “điểm đen” về TNGT .