TV& VIDEO

cải thiện hạ tầng

Giải pháp cho các doanh nghiệp Logistics trước thách thức TPP

Giải pháp cho các doanh nghiệp Logistics trước thách thức TPP

VTV.vn - Giải pháp được nhiều diễn giả, doanh nghiệp đưa ra tại Diễn đàn Logistics Việt Nam là cải thiện hạ tầng, cải thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực thuế quan.