TV& VIDEO

cải thiện môi trường đầu tư

Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia

Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia

VTV.vn - Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Slovakia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.