TV& VIDEO

cải thiện môi trường nước

TP.HCM: Dự án di dời nhà ven kênh rạch 6 năm vẫn "dậm chân tại chỗ"

TP.HCM: Dự án di dời nhà ven kênh rạch 6 năm vẫn "dậm chân tại chỗ"

VTV.vn - Trong 6 năm qua, TP.HCM đã nhiều lần triển khai các dự án di dời nhà ở ven kênh rạch nhưng thủ tục triển khai dự án quá phức tạp khiến cho nhiều dự án “dậm chân tại chỗ”.