California

​California đi đầu tại Mỹ về sử dụng năng lượng Mặt trời

​California đi đầu tại Mỹ về sử dụng năng lượng Mặt trời

VTV.vn - Bang California là bang đi đầu của Mỹ trong việc sử dụng năng lượng Mặt trời. Gần 16% điện của California trong năm 2017 đến từ năng lượng Mặt trời.