TV& VIDEO

California

Vụ cháy rừng tại California: Người dân di tản trên diện rộng

Vụ cháy rừng tại California: Người dân di tản trên diện rộng

Những trận cháy rừng đang nuốt chửng khu vực phía Nam, bang California, Mỹ.