câm điếc bẩm sinh

Tiệm cắt tóc đặc biệt dành cho những người câm điếc

Tiệm cắt tóc đặc biệt dành cho những người câm điếc

VTV.vn - Ở tiệm cắt tóc đặc biệt này việc giao tiếp giữa khách hàng và nhân viên thường thông qua một mẩu giấy, tin nhắn điện thoại và ngôn ngữ ký hiệu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive