TV& VIDEO

cấm tàu thuyền ra khơi

TP.HCM sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới

TP.HCM sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới

VTV.vn - Trước tình hình áp thấp nhiệt đới, TP.HCM đã thực hiện các phương án, sẵn sàng ứng phó.