TV& VIDEO

cảm xúc tiêu cực

Chống tái nghiện bằng liệu pháp tâm lý

Chống tái nghiện bằng liệu pháp tâm lý

VTV.vn - Một nghiên cứu khoa học về liệu pháp chống tái nghiện ma túy bằng phương pháp tâm lý lần đầu được công bố chính thức bởi Viện Nghiên cứu Tâm lý người nghiện ma túy.