TV& VIDEO

camera giám sát

Malaysia phạt lái xe nghe điện thoại

Malaysia phạt lái xe nghe điện thoại

VTV.vn - Bộ Giao thông Malaysia thông báo những người vừa lái xe vừa nghe điện thoại sẽ bị phạt 300 Ringgit tương đương 1,6 triệu VND.