Cán bộ đảng viên

Nhiều kỳ vọng vào kết quả Hội nghị Trung ương 7

Nhiều kỳ vọng vào kết quả Hội nghị Trung ương 7

VTV.vn - Cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình cho rằng, cả ba đề án quan trọng được Hội nghị Trung ương bàn và thông qua lần này là các đề án có tính khoa học và thực tiễn cao.