TV& VIDEO

cán bộ kiểm lâm

Đăk Nông: Kỷ luật một số cán bộ kiểm lâm vụ chặt phá hơn 46ha rừng

Đăk Nông: Kỷ luật một số cán bộ kiểm lâm vụ chặt phá hơn 46ha rừng

VTV.vn - Các cán bộ bị kỷ luật đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng theo chức trách, nhiệm vụ được giao.