cán bộ kiểm lâm

Vụ Phá rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, Đắk Lắk: Kỷ luật 4 cán bộ kiểm lâm

Vụ Phá rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, Đắk Lắk: Kỷ luật 4 cán bộ kiểm lâm

VTV.vn - Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar cho biết, đơn vị đã ra quyết định kỷ luật đối với 4 cán bộ kiểm lâm trực thuộc để xảy ra mất rừng.