TV& VIDEO

cán bộ kiểm lâm

Đắk Nông yêu cầu nâng mức kỷ luật đối với cán bộ kiểm lâm làm mất rừng

Đắk Nông yêu cầu nâng mức kỷ luật đối với cán bộ kiểm lâm làm mất rừng

VTV.vn - Đắk Nông đề nghị xem xét lại hình thức kỷ luật ông Lê Văn Hà - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong, ông Nguyễn Đình Dân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song.