TV& VIDEO

cán bộ

Khi Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND: Chọn cán bộ là vấn đề cốt yếu

Khi Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND: Chọn cán bộ là vấn đề cốt yếu

VTV.vn - Khi Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, bộ máy được tinh gọn. Nhưng nếu không chọn được cán bộ đủ năng lực gánh cả hai vai, kiêm nhiệm là điều khó thực hiện.