cán bộ

20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá

20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá

VTV.vn - Sau 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng được nâng lên; cơ cấu ngày một hợp lý.