TV& VIDEO

cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

VTV.vn - Hôm nay (6/2), Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục mở hội nghị lấy ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đóng góp cho đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.