TV& VIDEO

cán bộ

Bộ Chính trị đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của Bộ GTVT trong công tác cán bộ

Bộ Chính trị đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của Bộ GTVT trong công tác cán bộ

VTV.vn - Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của Bộ Giao thông Vận tải trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.