cán cân thanh toán

Biến động tỷ giá không tác động quá nhiều tới lạm phát

Biến động tỷ giá không tác động quá nhiều tới lạm phát

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước tái khẳng định sẵn sàng can thiệp vào thị trường để ổn định tỷ giá và những biến động của tỷ giá sẽ không tác động quá nhiều tới lạm phát.