TV& VIDEO

cán cân thanh toán

Fitch lạc quan về triển vọng tín nhiệm của Việt Nam

Fitch lạc quan về triển vọng tín nhiệm của Việt Nam

VTV.vn - Hãng đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings cho rằng việc kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại tự do với EU sẽ có lợi ích vĩ mô đáng kể với Việt Nam trong dài hạn.