TV& VIDEO

Cán cân thương mại

Tháng 1/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 40,26 tỷ USD

Tháng 1/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 40,26 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1/2018 đạt hơn 40,26 tỷ USD, tăng trên 46% so với cùng kỳ năm trước.