TV& VIDEO

cân đối tài chính

GIới trẻ khởi nghiệp cần lưu ý những gì?

GIới trẻ khởi nghiệp cần lưu ý những gì?

VTV.vn - Khởi nghiệp dù thất bại hãy đứng dậy chứ đừng từ bỏ vì chỉ có va vấp mới cho bạn thêm kinh nghiệm và tiếp tục theo đuổi mục tiêu là con đường đưa các bạn đến thành công.