cân đối thu chi

Trên 50% người lao động nghỉ hưu trước tuổi

Trên 50% người lao động nghỉ hưu trước tuổi

VTV.vn - Hơn một nửa số lao động nghỉ hưu tại nước ta là nghỉ hưu trước tuổi. Đây là thông tin vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra.