TV& VIDEO

căn hộ diện tích nhỏ

Đề xuất xây căn hộ 25m2: Bộ gật - Thành phố lắc

Đề xuất xây căn hộ 25m2: Bộ gật - Thành phố lắc

VTV.vn - Xoay quanh đề nghị của Bộ Xây dựng, lãnh đạo TP.HCM vẫn nhất quán với chủ trương sẽ chưa cho phép triển khai các căn hộ có diện tích nhỏ.