TV& VIDEO

Cần Thơ

Khám phá cù lao hình hạt gạo ở Cần Thơ

Khám phá cù lao hình hạt gạo ở Cần Thơ

VTV.vn - Cùng theo chân hai nhân vật trải nghiệm của S Việt Nam khám phá cù lao Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ.