cản trở phóng viên tác nghiệp

Giao diện thử nghiệm VTVLive