TV& VIDEO

Canada

Canada hỗ trợ 12 triệu USD cho các dự án của UNFPA

Canada hỗ trợ 12 triệu USD cho các dự án của UNFPA

VTV.vn - Canada sẽ hỗ trợ 15,6 triệu CAD (khoảng 12 triệu USD) cho các dự án của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại các nước đang phát triển.