TV& VIDEO

cảng biển

Hải Phòng xây dựng kế hoạch di dời cảng ra khỏi khu vực nội đô

Hải Phòng xây dựng kế hoạch di dời cảng ra khỏi khu vực nội đô

VTV.vn - Thành phố Hải Phòng đang xây dựng kế hoạch di dời các cảng ra khỏi khu vực nội đô.