cảng Cái Mép - Thị Vải

Xây dựng hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải

Xây dựng hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải

VTV.vn - Cục Hàng hải đã xây dựng hệ thống giám sát và điều phối hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu (VTS).