TV& VIDEO

Cảng Sài Gòn

Cảng Sài Gòn vẫn chưa khắc phục được sự cố nhiễm mã độc WannaCry

Cảng Sài Gòn vẫn chưa khắc phục được sự cố nhiễm mã độc WannaCry

VTV.vn - Hiện nay, CTCP Cảng Sài Gòn vẫn chưa thể khắc phục sự cố, dẫn tới chậm công bố thông tin.