TV& VIDEO

Cảng Sài Gòn

Nguy cơ thất thoát trong định giá đất khi cổ phần hóa

Nguy cơ thất thoát trong định giá đất khi cổ phần hóa

VTV.vn - Thực tế quyền được thuê đất vẫn được mua bán, chuyển nhượng. Nếu không được tính vào giá trị tài sản doanh nghiệp, khi cổ phần hóa sẽ tạo ra nhiều kẽ hở.