TV& VIDEO

căng thẳng trên biển Đông

Hội nghị Ngoại giao 29 bàn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại

Hội nghị Ngoại giao 29 bàn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại

VTV.vn - Chỉ 5 năm qua, một nửa số đối tác chiến lược hiện có của Việt Nam đã được thiết lập, đồng thời, ngoại giao Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò tại các diễn đàn đa phương