TV& VIDEO

cảng tiên sa

Tháng 11 đưa vào khai thác bến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

Tháng 11 đưa vào khai thác bến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

VTV.vn - Cảng Đà Nẵng (thành viên của Vinalines) sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác bến cảng Tiên Sa giai đoạn II vào cuối tháng 11/2017.