TV& VIDEO

cảng tiên sa

Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

VTV.vn - Chuyến thăm của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển phù hợp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện & thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 2 nước.