cảng vụ hàng không

Xử phạt nhân viên hàng không để lọt hành khách thuộc diện cấm bay

Xử phạt nhân viên hàng không để lọt hành khách thuộc diện cấm bay

VTV.vn - Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa đưa ra hình thức xử phạt đối các cá nhân trong vụ để lọt hành khách bị cấm bay vẫn được bay.