TV& VIDEO

cảnh báo hóa chất

EU sẽ thanh tra toàn diện thực phẩm thủy sản nuôi

EU sẽ thanh tra toàn diện thực phẩm thủy sản nuôi

VTV.vn - Trong năm 2017, EU sẽ sang thanh tra toàn diện và tổng thể hệ thống kiểm soát dư lượng chất độc hại trong thủy sản nuôi ở nước ta.