TV& VIDEO

Cảnh báo lũ và sạt lở

Cảnh báo lũ, sạt lở ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ

Cảnh báo lũ, sạt lở ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ

VTV.vn - Lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ.