TV& VIDEO

Cảnh sát Ấn Độ

Những hành động đẹp của cảnh sát trên thế giới

Những hành động đẹp của cảnh sát trên thế giới

VTV.vn - Cảnh sát không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn mà họ còn là những con người sẵn sàng hi sinh vì người khác, có tấm lòng nhân hậu và hành xử rất tình người.