TV& VIDEO

cảnh sát biển việt nam

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

Trong ngày 3 và 4/8, Bộ tư lệnh vùng 2 Cảnh sát biển đã tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" tại huyện đảo Cồn Cỏ và một số xã vùng biển của tỉnh Quảng Trị.