TV& VIDEO

Cảnh sát Biển

Cảnh sát biển vùng 3 chuẩn bị ra khơi bám biển

Cảnh sát biển vùng 3 chuẩn bị ra khơi bám biển

VTV.vn - Tại Vũng Tàu, những con tàu cảnh sát biển chở các chiến sĩ đã sẵn sàng chuẩn bị nhổ neo ra khơi.