TV& VIDEO

Cảnh sát cơ động Hà Nội

Cảnh sát cơ động Hà Nội ra quân toàn bộ trong ngày đầu phạt không đội mũ bảo hiểm

Cảnh sát cơ động Hà Nội ra quân toàn bộ trong ngày đầu phạt không đội mũ bảo hiểm

VTV.vn - Từ tháng 8 này, lực lượng Cảnh sát cơ động của khu vực nội thành Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm.