TV& VIDEO

cảnh sát cơ động

Gia tăng tình trạng chống đối Cảnh sát giao thông

Gia tăng tình trạng chống đối Cảnh sát giao thông

VTV.vn - Hành vi chống đối của các đối tượng thể hiện rõ thái độ coi thường luật pháp, bộc lộ tính chất nguy hiểm, côn đồ và ngày càng manh động, liều lĩnh.