TV& VIDEO

cảnh sát hình sự

Interpol chấp nhận tư cách thành viên của Palestine

Interpol chấp nhận tư cách thành viên của Palestine

VTV.vn - Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) chấp thuận Palestine, đưa tổng số thành viên của tổ chức này lên 192 nước.