cao điểm mùa khô

Ngày 10/4, miền Trung tăng nhiệt nhưng chưa nóng

Ngày 10/4, miền Trung tăng nhiệt nhưng chưa nóng

VTV.vn - Miền Trung đang trong những ngày tăng nhiệt nhưng chưa nóng, ban ngày nhiệt độ trên 26oC.