TV& VIDEO

cao vịnh

SlimV: Tôi là một nhà sản xuất âm nhạc!

SlimV: Tôi là một nhà sản xuất âm nhạc!

VTV.vn - SlimV không đến với EDM như một ngã rẽ mà nó vốn là một trong những bước đi của anh trên con đường trở thành một nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu làng giải trí.