TV& VIDEO

cấp khí PM3

Ngừng cấp khí Nam Côn Sơn, điện miền Nam thiếu hụt 4.600MW

Ngừng cấp khí Nam Côn Sơn, điện miền Nam thiếu hụt 4.600MW

VTV.vn - Việc hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn giảm và ngừng hoàn toàn từ ngày 5/9 - 19/9 sẽ làm hệ thống điện miền Nam thiếu hụt 4.600MW.