TV& VIDEO

cấp khống giấy phép

Tổng Cục Thủy sản công bố hơn 800 sản phẩm cấp phép khống

Tổng Cục Thủy sản công bố hơn 800 sản phẩm cấp phép khống

VTV.vn - Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản cho biết, gần một nửa trong số hơn 800 sản phẩm thủy sản được cấp khống giấy phép lưu hành đã được đưa ra thị trường.