TV& VIDEO

cấp nước sạch cho người dân Đông Thạnh

Tích cực triển khai giải pháp hỗ trợ người dân gần bãi rác Đông Thạnh

Tích cực triển khai giải pháp hỗ trợ người dân gần bãi rác Đông Thạnh

VTV.vn - TP.HCM sẽ triển khai ngay những biện pháp cần thiết trước mắt để hỗ trợ người dân sống gần bãi rác Đông Thạnh bớt khó khăn.