cấp nước sạch nông thôn

Khuyến khích xã hội hóa cấp nước sạch nông thôn trên toàn quốc

Khuyến khích xã hội hóa cấp nước sạch nông thôn trên toàn quốc

VTV.vn - Đẩy mạnh XHH, kêu gọi nguồn lực từ khu vực tư nhân và người dân được coi là hướng đi giúp đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống nước sạch cho nông thôn trên toàn quốc.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive