TV& VIDEO

cấp phát thuốc miễn phí

Nhiều địa phương hưởng ứng Ngày thị giác thế giới

Nhiều địa phương hưởng ứng Ngày thị giác thế giới

VTV.vn - Hưởng ứng Ngày thị giác thế giới, nhiều địa phương đã tổ chức khám mắt miễn phí cho người dân, đặc biệt là trẻ em.