TV& VIDEO

cấp phát thuốc

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân Chương Mỹ

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân Chương Mỹ

VTV.vn - Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh sau đợt ngập lụt, Sở Y tế Hà Nội đang tích cực khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.