TV& VIDEO

cắt giảm chi tiêu

Điểm lợi trong chính sách giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp của Pháp

Điểm lợi trong chính sách giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp của Pháp

VTV.vn - Tổng thống Pháp đã hiện thực hóa các cam kết mà ông đưa ra khi tranh cử là giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng ngân sách cho giáo dục.