TV& VIDEO

cầu hôn

Trào lưu giấu nhẫn cầu hôn trong quả bơ của giới trẻ Mỹ

Trào lưu giấu nhẫn cầu hôn trong quả bơ của giới trẻ Mỹ

VTV.vn - Ai biết được quả bơ có thể là nơi lý tưởng để giấu nhẫn cầu hôn chứ? Đã có giới trẻ Mỹ chứng minh điều này.