TV& VIDEO

cây công nghiệp

Hỗ trợ nông dân khắc phục thiệt hại vùng cây công nghiệp

Hỗ trợ nông dân khắc phục thiệt hại vùng cây công nghiệp

VTV.vn - Sau bão 12, nhiều diện tích hồ tiêu, cao su, cà phê lại tiếp tục "chết trắng". Thực trạng này đang diễn ra tại các vùng chuyên canh cây công nghiệp miền Trung, Tây Nguyên.