TV& VIDEO

cây di sản Việt Nam

Người Việt Nam đầu tiên được vinh danh "Anh hùng đa dạng sinh học Asean"

Người Việt Nam đầu tiên được vinh danh "Anh hùng đa dạng sinh học Asean"

VTV.vn - Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức lễ chúc mừng Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh được vinh danh "anh hùng đa dạng sinh học Asean".