TV& VIDEO

cây xăng

Băn khoăn tính khả thi của việc dán tem chống thất thu thuế xăng dầu

Băn khoăn tính khả thi của việc dán tem chống thất thu thuế xăng dầu

VTV.vn - Sở Khoa học Công nghệ tại một số địa phương cho rằng, phương pháp dán tem để đếm tổng lượng xăng dầu tại cột đo xăng là không khả thi.