cây xanh

Trồng cây trong môi trường ngoài trái đất

Trồng cây trong môi trường ngoài trái đất

VTV.vn - Những nhà nghiên cứu người Hà Lan vừa công bố thông tin thú vị, đó là họ đã gây giống thành công rau xanh trong môi trường ngoài trái đất.