TV& VIDEO

chậm giải ngân

13 Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh bị Thủ tướng phê bình vì chậm giải ngân

13 Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh bị Thủ tướng phê bình vì chậm giải ngân

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã “phê bình gắt gao” 13 Chủ tịch tỉnh, Bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công.