chậm nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế nếu Nhà nước đang nợ người nộp thuế

Không tính tiền chậm nộp thuế nếu Nhà nước đang nợ người nộp thuế

VTV.vn - Từ ngày 6/3, một số trường hợp điển hình khi sử dụng ngân sách của Nhà nước, người nộp thuế được không tính phạt chậm nộp tiền thuế.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive